Prawo

Terminowo
Fachowo
Skutecznie

Nie zapomnij o serwisie!

Z punktu widzenia bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku system oddymiania jest jednym z kluczowych urządzeń. Odgrywa on bardzo ważną rolę szczególnie w  przypadku pożaru, ponieważ umożliwia usunięcie dymu i trujących gazów z pomieszczeń, ułatwiając tym samym ewakuację oraz przeprowadzenie akcji ratunkowej.

Do poprawnego funkcjonowania należy mu zapewnić odpowiednią i przede wszystkim, regularną konserwację. Pozwala to szybko reagować na problemy powstałe podczas eksploatacji i przeciwdziałać ewentualnym awariom.

Ponoszenie odpowiedzialności

Obowiązek właściciela lub zarządcy obiektu utrzymywania prawidłowego funkcjonowania systemu może na siebie w pełni wziąć firma przeprowadzająca jego konserwację, jednakże musi ona posiadać niezbędne uprawnienia.

D+H Polska gwarantuje pewność działania serwisowanych systemów w warunkach pożarowych, całodobowy serwis na terenie całego kraju, a także pełną opiekę nad klientem - od fazy projektu poprzez dostawę i montaż urządzeń, po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz konserwację systemu.

Odpowiedzialność prawna

Właściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie eksploatacyjnym. Jeśli bowiem nie dokona konserwacji tych urządzeń, to będą, zgodnie z prawem cywilnym, ponosić odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania osobom, które odniosły obrażenia na skutek wybuchu pożaru.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719), wskazuje:

  • Rozdz. 1 § 3 ust. 2: Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.
  • Rozdz. 1 § 3 ust. 3: Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
  • Rozdz. 2 § 4 ust. 2: Właściciele, zarządcy (…) budynków (…) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

 

 

D+H Polska sp. z o.o.
ul. Polanowicka Północna 8
51-180 Wrocław
NIP 894-26-48-946
KRS 0000043343

Dział serwisu: 71 323 5241
serwis.polska@dh-partner.com

Numery alarmowe:
513 146 583 / 504 001 715


Reklamacje i naprawy urządzeń:
502 738 420

Grzegorz Wiśniowski
Kierownik serwisu
tel. kom.: +48 509 077 457
e-mail: grzegorz.wisniowski@dh-partner.com


Grzegorz Góral
Project Manager
tel. kom.: +48 506 663 137
e-mail: grzegorz.goral@dh-partner.com

 

Agnieszka Kojro
Specjalista ds. administracji działu serwisu
tel. kom.: +48 570 642 672
e-mail: agnieszka.kojro@dh-partner.com